Een uurtje Kahoot is genoeg om je onderwijs te veranderen

 •  
 •  
 •  
 •  

Leerkrachten zoeken naar manieren om het onderwijs wat interactiever te maken. Het digibord heeft ons al een eind op weg geholpen, maar in veel gevallen is er nog sprake van eenrichtingsverkeer: het digibord als een krijtbord met een stekker. Het werken met tools die ècht interactief zijn, vraagt oefening, nieuwe vaardigheden, maar ook behoorlijk wat lef. In de afgelopen jaren zijn er veel tools gekomen waarmee je interactief kan werken in de klas, bijvoorbeeld Socrative en ProConnect. Voor deze review is er echter voor gekozen om het (wat vaker gebruikte en basisschoolvriendelijke) Kahoot te bespreken. Daarbij staat de volgende vraag centraal: hoe kan een tool als Kahoot zorgen voor de kanteling in je manier van denken over onderwijs?

Wat is Kahoot en hoe werkt het?

Kahoot is een blended learning-applicatie die webbased draait en dus vanaf alle devices denkbaar te gebruiken is. Blended learning  wil zeggen dat het mogelijk is om offline content en online content met elkaar te verenigen in het onderwijs. Hoewel het product Kahoot al wat langer bestaat (sinds 2013), gebruiken leerkrachten het nog niet heel veel. Kahoot stelt een leerkracht in staat om een quiz te maken en deze in de klas met de leerlingen te spelen. Bij Kahoot gaat dit alleen nét even wat anders dan vroeger: de kinderen geven antwoord op een tablet, telefoon of computer.

thijnpost.nl

Het concept van Kahoot is simpel: de leerkracht (of leerling) maakt een quiz op de website. De leerlingen gaan met een apparaat naar keuze naar de deelnemerssite en wachten af. Als de leerkracht de quiz start verschijnt er een ‘Game PIN’  op het bord. Een code van cijfers die de leerlingen in kunnen voeren. Op die manier weet de website welke leerlingen mee willen spelen. De leerlingen voeren hun naam in (vieze, grappige of schunnige namen kan je gelijk uit het spel verwijderen) en de leerkracht start de quiz. De vragen verschijnen op het bord en de antwoorden zijn voorzien van een kleur. Op de beeldschermen van de kinderen staan grote knoppen in de kleuren die bij de antwoorden horen. Als alle leerlingen hebben gekozen, verschijnt een staatje op het bord: wie was het snelst, wie heeft de meeste punten en wat was het juiste antwoord (en waarom)? In het beeldscherm van de leerling zelf verschijnt ook directe feedback in de vorm van het aantal verdiende punten. Het is ook mogelijk om zonder punten te spelen om het competitie-element uit de quiz te halen. Verder zitten er mogelijkheden in om een discussie met de groep te starten of om een (simpel) survey af te nemen. Ga eens naar de website van Kahoot, maak een account aan en probeer; het spreekt voor zich!

Kahoot gebruiken voor blended learning

Hoe kan je Kahoot inzetten als onderwijsmiddel? Het (laten) maken van een quiz is niet nieuw. Het afnemen van een quiz met of zonder competitie-element ook niet. Wat is er dan wel nieuw aan een product als Kahoot? Via Kahoot krijgen leerlingen direct feedback,  je hebt de mogelijkheid om met beeldmateriaal in de vragen te werken (foto en video) en het spanningselement zorgt voor een intense leerervaring. De meerwaarde van een door de leerkracht gefabriceerde quiz is niet heel groot. Interessant wordt Kahoot pas als je leerlingen zélf  vragen en een quiz laat ontwikkelen.

Geen tablets in de klas of op school? Maak een bak met oude smartphones… die werken nog prima op wifi, zonder SIM-kaart

Door leerlingen leerstof te laten samenvatten in concrete vragen, hier verschillende antwoorden bij te laten bedenken en deze vragen te delen met medeleerlingen, zal de te leren stof beter beklijven dan door simpel de stof te lezen. Door kinderen zelf een Kahoot te laten maken van de te leren stof (bijvoorbeeld voor een toets geschiedenis) zijn ze daarnaast bezig met:

 • creatief denken
 • kritisch denken
 • problemen oplossen
 • informatievaardigheden
 • ICT basisvaardigheden
 • communiceren
 • samenwerken
 • zelfregulering
 • mediawijsheid

… en laten dit nou net de kernvaardigheden van het nieuwe model voor  21e eeuwse vaardigheden van Kennisnet en het SLO zijn. Leerlingen vinden het maken van een Kahoot een leuke, maar vooral ook nuttige manier om met de leerstof om te gaan. Door Kahoot niet in te zetten als vermaak, maar als volwaardig leermiddel om tot blended learning te komen, kan je als leerkracht het onderwijs interactief maken.

(C) SLO en Kennisnet
© SLO/Kennisnet

Één uurtje is genoeg…

Het lijkt zo simpel, en dat is het ook! Desondanks is er voor veel leerkrachten nog een drempel om aan de slag te gaan met Kahoot. “Het programma zit al zo vol”, “We hebben geen tablets”, “Dit kan niet in Groep 5” en nog veel anderen argumenten worden op tafel gelegd om vooral niet aan de slag te gaan met Kahoot. De enige manier om te ervaren dat deze bezwaren niet terecht zijn, is door het gewoon te doen. Leerkrachten die een keer een uur in de klas hebben gezien wat het werken met Kahoot (of blended learning in het algemeen) doet met leerlingen, gaan vanzelf zoeken naar manieren om dit vaker te doen. Programma te vol? Gebruik dan Kahoot binnen je programma. Geen tablets? Laat kinderen tablets van huis meenemen (Bring Your Own Device/BYOD), maak groepjes achter een paar laptops of maak een bak met oude smartphones (die nog prima op wifi werken zonder SIM-kaart).

Probeer een uurtje Kahoot in de klas: maak een mooie quiz, laat de leerlingen het spelen en leg ze uit hoe ze zelf een quiz kunnen maken. Tip: maak een account voor je groep aan, dan kan je ook volgen wat de leerlingen maken. Vind je het nog lastig of spannend om dit te doen? Laat dat dan niet de reden zijn om het maar over te slaan en vraag de ICT-er bij jou op school om een Kahoot-middag te (helpen) organiseren.


 •  
 •  
 •  
 •